Cơ cấu tổ chức

Back to homepage
Cơ cấu tổ chức

Tổ chức cơ quan

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (T4G) I. Ban Giám đốc: Giám đốc – Thân Văn ChínEmail: chintv@danang.gov.vnĐTDĐ: 0913. 433.285 ĐTCQ:

Cơ cấu tổ chức

Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Thành Phố Đà Nẵng (DNHIEC)

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (DNHIEC) I. Lịch sử phát triển của Trung tâm TT – GDSK: Trung tâm Truyền