Bản tin SKCMN

Back to homepage
Bản tin SKCMN

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG PHÒNG CHỐNG HIV

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, (10/11/- 10/12/2018) là  “Hãy hành động để hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Để có thể

Bản tin SKCMN

CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Sốt xuất huyết (SXH) dường như là bệnh “mãn tính” dễ lây, nhiều người biết, nhiều người mắc, tuy nhiên sự quan tâm đến bệnh của người dân vẫn chưa