Sự hài lòng của người bệnh

Back to homepage
Bản tin SKCMN Sự hài lòng của người bệnh

ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH TRỰC TUYẾN –  ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

    Trong những năm qua, ngành Y tế Đà Nẵng đã tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào mọi hoạt động. Tính

Bản tin SKCMN Sự hài lòng của người bệnh

THẦM LẶNG BLOUSE TRẮNG

Điều dưỡng là những người quá quen thuộc mỗi khi chúng ta đến bệnh viện. Họ là lực lượng chiếm đa số trong bệnh viện, phụ trách công tác kiểm

Bản tin SKCMN Sự hài lòng của người bệnh

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀ VANG : TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

    Công tác cải cách hành chính của Trung tâm Y tế Hoà Vang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để thực