Giới thiệu

Back to homepage
Cơ cấu tổ chức

Tổ chức cơ quan

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (T4G) I. Ban Giám đốc: Giám đốc – Thân Văn ChínEmail: chintv@danang.gov.vnĐTDĐ: 0913. 433.285 ĐTCQ: