Áp phích và Tờ rơi phòng chống bệnh do virut Zika

  1. Áp phích phòng chống Zika tại cộng đồng:  Tải xuốngÁP PHÍCH PHÒNG BỆNH ZIKA TẠI CỘNG ĐỒNG

 

2. Áp phích phòng chống bệnh Zika tiếng anh và tiếng việt: Tải xuống

ÁP PHÍCH PHÒNG BỆNH ZIKA tiếng việt + Tiếng Anh

3. Áp phích phòng chống bệnh Zika tiếng việt: Tải xuống

ÁP PHÍCH PHÒNG BỆNH ZIKA tiếng việt

4. Áp phích phòng chống bệnh Zika tiếng anh: Tải xuống

ÁP PHÍCH ZIKA TIẾNG ANH bản cuối

5. Tờ rơi phòng chống bệnh Zika mặt 1Tải xuống —– Mặt 2Tải xuống

Tờ rơi phòng bệnh ZIKA mặt 1Tờ rơi phòng bệnh ZIKA mặt 2

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*